top of page

BIERZMOWANIE

Bierzmowanie – sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego.


W naszej wspólnocie parafialnej formacja trwa przez 3 lata. Pomocą dla młodych osób są spotkania, które odbywają się w niedzielę o godz. 10:30 (termin spotkań jest podawany tydzień wcześniej).

 

Opiekunem duchowym bierzmowanych jest ks. Wikariusz.
 

Co do zasady formacją do sakramentu bierzmowania są objęci kandydaci mieszkający na terenie naszej parafii. Osoby spoza parafii, które pragną odbyć przygotowania w naszej wspólnocie parafialnej, mają obowiązek uzyskania zgody  od  proboszcza  parafii  swojego  miejsca  zamieszkania  i  przedłożenia  w/w zgody  ks. Opiekunowi.

Kandydaci  do  sakramentu   bierzmowania  mają  obowiązek  posiadania  indeksu  w czasie każdej Mszy Świętej, nabożeństwa czy spotkania, w którym uczestniczą.

Formację wieńczy egzamin ustny przeprowadzany przez ks. Wikariusza.

Dokumenty niezbędne do udzielenia sakramentu bierzmowania:

  • świadectwo chrztu (osoby, które nie były ochrzczone w naszej parafii)

  • zgoda proboszcza (osoby spoza z naszej parafii)

bottom of page