top of page

LITURGICZNA  SŁUŻBA  OŁTARZA

Spotkania dla ministrantów odbywają się w soboty o godzinie 10:00, a dla kandydatów w soboty o godzinie 10:30.

W czasie spotkań omawiane są bieżące sprawy dotyczące okresów liturgicznych, jak i interpretowane są fragmenty Pisma Świętego.


Wskazania dla ministranta:

  • kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki,

  • służy Chrystusowi w ludziach,

  • zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem,

  • rozwija w sobie życie Boże,

  • poznaje liturgię i żyje nią,

  • wnosi wszędzie prawdziwą radość,

  • przeżywa Boga w przyrodzie,

  • zdobywa kolegów dla Chrystusa,

  • jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej,

  • modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Patroni ministrantów:

bottom of page