top of page

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Pierwsza komunia święta - przystępują do niej dzieci z klas trzecich

W  naszej  parafii  pierwsza  komunia  święta  rokrocznie odbywa się w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Przygotowania prowadzone są w kościele, jak i w szkole na lekcjach religii. Bezpośrednie przygotowania do uroczystości odbywają się po Wielkanocy w kościele parafialnym.

Rodzice dzieci mieszkających w innej parafii mają obowiązek przedłożyć opiekunowi przygotowań zgodę od księdza proboszcza swojej parafii.

Świadectwo chrztu przedkładają rodzice dzieci, które były ochrzczone w innej parafii.

bottom of page