top of page

Krąg Biblijny

Krąg Biblijny jest wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną.

 

Charyzmat modlitwy jest realizowany przez grupowe czytanie i rozważanie Pisma Świętego, a ewangelizacja przybiera formy organizacji wydarzeń modlitewnych i pomocy przy dużych wydarzeniach, np. rekolekcje.

Krąg Biblijny narodził się z inspiracji parafian słowami św. Hieronima: ,,Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa". Wspólnota składa się obecnie z 14 osób, a jej opiekunem duchowym jest ks. Krzysztof Łęski.

Formacja Kręgu Biblijnego obejmuje m.in.:

  • comiesięczne spotkania z rozważaniem fragmentów Pisma Świętego,

  • pielgrzymki do znanych miejsc kultu religijnego, pogłębiające wiarę i pozwalające odkryć dziedzictwo kulturowo-religijne tych sanktuariów,

  • aktywne uczestnictwo w nabożeństwach i okazjonalne pełnienie funkcji scholi.

Spotkania z rozważaniem Pisma Świętego, zwane również Lectio Divina, odbywają się według określonych zasad, jak przedstawione poniżej.

krag_biblijny_przebieg.jpg
krag_biblijny_zasady_dzielenia.jpg
bottom of page