top of page

POMOCNICY MARYI MATKI KOŚCIOŁA

Ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła został powołany do życia przez Sługę Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego 26 sierpnia 1969 roku. Prymas Tysiąclecia wezwał tym samym wszystkich Polaków, wszystkich ludzi dobrej woli do pomocy Kościołowi i Ojczyźnie.


W naszej parafii Ruch składa się z 25 członkiń, a osobą odpowiedzialną jest pani Marianna Wiśniewska. Członkinie ruchu są organizatorami wielu wydarzeń kulturalnych i charytatywnych. Panie wspierają także naszą wspólnotę parafialną poprzez modlitwę.

Ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła charakteryzują:

  • gotowość niesienia bezinteresownej pomocy Ojczyźnie, Kościołowi i drugiemu człowiekowi, odnoszenie się z szacunkiem do bliźnich,

  • oddanie siebie i całego swego życia Maryi, oddawanie szczególnej Czci Bogurodzicy poprzez modlitwę; pomocnik wszystko co robi, czyni z Maryją, przez Maryję i dla Maryi,

  • pobudzanie świeckich katolików do odpowiedzialności za Kościół, Ojczyznę i drugiego człowieka. 

bottom of page