top of page

NAMASZCZENIE CHORYCH

Namaszczenie chorych - jest przede wszystkim sakramentem uzdrowienia, o czym świadczą słowa wypowiadane przez kapłana podczas udzielania tego sakramentu:

„Przez to święte namaszczenie niech Pan
w swoim nieskończonym Miłosierdziu
wspomoże ciebie Łaską Ducha Świętego.
Amen.
Pan, który odpuszcza ci grzechy,
niech cię wybawi i łaskawie podźwignie.
Amen.” 

Mylnie uważa się, że sakrament namaszczenia chorych może być udzielony wyłącznie tuż przed śmiercią. 

Sakrament ten można przyjąć kilka razy w życiu.

Przed wizytą kapłana w celu udzielenia choremu sakramentu, należy przygotować:

  • stół nakryty białym obrusem,

  • krzyż i dwie zapalone świece,

  • można przygotować naczynie z wodą święconą i kropidło

Sakrament może być udzielony:

  • chorym i osobom starszym (Namaszczenie chorych)

  • osobom umierającym (Ostatnie namaszczenie)

 

Sakrament namaszczenia chorych nie jest udzielany osobom zmarłym. 

 

W stanie zagrożenia życia lub niebezpieczeństwa śmierci chorego należy wezwać kapłana odpowiednio wcześnie.

bottom of page