top of page

HISTORIA PARAFII

Początki nowej parafii w Działoszynie

Parafia bł. Michała Kozala została erygowana 01.01.1995r. przez JE abp. Stanisława Nowaka, pół roku po tym jak ks. Czesław Janczyk został posłany przez ks. biskupa z misją stworzenia nowej parafii w Działoszynie.


Pierwsza, historyczna Msza Święta została odprawiona przez ks. Czesława 28.07.1994r. Odtąd niedzielne Eucharystie sprawowane były regularnie na placu należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej “Nad Wartą”, każdorazowo za zgodą Spółdzielni. Od samego początku oprawę liturgii uświetniał organista, wspierany profesjonalnym nagłośnieniem. W miarę upływu czasu Msze Święte pod gołym niebem gromadziły rosnącą liczbę wiernych (nawet ok. 1000 osób). Wobec zbliżającej się zimy kolejnym wyzwaniem proboszcza stało się znalezienie kaplicy, w której wspólnota dalej będzie mogła gromadzić się na modlitwie.

Kaplica parafialna

Poszukując godnego domu modlitwy ks. Czesław udał się z prośbą do p. Zofii Kachlik, prezes Cementowni “Warta”. Pragnął wypożyczyć dla tworzącej się wspólnoty opuszczony budynek po byłej restauracji. Pani prezes, rozumiejąc trudną sytuację, przyszła z pomocą, z otwartym sercem wyrażając zgodę na wypożyczenie lokalu. Dnia 01.10.1994r. proboszcz dokonał poświęcenia przyszłej kaplicy. Dzięki temu możliwe stało się codzienne sprawowanie Eucharystii oraz odmawianie różańca świętego. Niektóre osoby gorszyły się tą sytuacją, pamiętając historię byłej restauracji, wynikało to jednak z ich słabej wiary.

 

Pierwsza poważna próba wiary nadeszła wraz z wystawieniem na przetarg budynku służącego za kaplicę parafialną. Chociaż w pierwszym etapie nie zgłosił się żaden potencjalny nabywca, to chęć udziału w drugiej turze zadeklarowało kilka podmiotów, w tym parafia. Przed przystąpieniem do rozstrzygnięcia przetargu, które miało nastąpić w samo południe, ks. Czesław zaprosił uczestników do wspólnego odmówienia modlitwy Anioł Pański. Dzięki wierze i zaufaniu parafian w Bożą Opatrzność, udało się nabyć prawa do licytowanego budynku. Pozostali uczestnicy solidarnie wycofali się i nie podbijali ceny, pozwalając parafii wygrać przetarg. Na prośbę kapłana, opłata należna za lokal została przez zarząd Cementowni rozłożona na raty, które potem co roku były umarzane. W ten sposób parafia postarała się o własną kaplicę, która w kolejnych latach przeszła generalny remont, została godnie wyposażona i adaptowana do sprawowania liturgii.

Począwszy od 01.09.2004r. parafianie wraz z ks. proboszczem rozpoczęli budowę świątyni, o czym można przeczytać w zakładce Budowa Świątyni.

bottom of page