top of page

HISTORIA PARAFII

Nasza parafia została erygowana 01.01.1995 r. przez JE abp. Stanisława Nowaka. Pół roku wcześniej ks. Czesław Janczyk został posłany do Działoszyna z misją zorganizowania nowej parafii.
 
Dzień 28.07.1994 r. jest datą historyczną dla naszej wspólnoty parafialnej, gdyż tego dnia ks. Czesław sprawował pierwszą Mszę Świętą, od razu z profesjonalnym nagłośnieniem i udziałem organisty. Od tego czasu proboszcz w każdą niedzielę odprawiał Eucharystię na placu Spółdzielni Mieszkaniowej nad Wartą, za każdym razem prosząc o zgodę. We Mszach Świętych pod gołym niebem uczestniczyło coraz więcej ludzi (ok. 1000 osób), którzy już we wrześniu pytali: "Co z nami będzie gdy przyjdzie zima? Gdzie się podziejemy?".

Młody kapłan udał się do pani prezes Cementowni Warta, p. Zofii Kachlik, z prośbą o wypożyczenie dla tworzącej się wspólnoty opuszczonego budynku po byłej restauracji, do celu sprawowania Eucharystii. Pani prezes, rozumiejąc trudną sytuację, z otwartym sercem przyszła z pomocą i wypożyczyła lokal, w którym rozpoczęło się codzienne sprawowanie Eucharystii i różańca od 01.10.1994 r. Tego dnia ks. Czesław dokonał poświęcenia przyszłej kaplicy. Mimo wszystko jednak znajdowali się wierni, którzy pamiętając historię powyższego budynku, gorszyli się tą sytuacją, co wynikało z ich słabej wiary.
 
Następnie wspólnota parafialna przeżywała wielką próbę, ponieważ budynek służący za kaplicę został wystawiony na przetarg. Do pierwszego przetargu nikt nie przystąpił. W drugim uczestniczyło już kilka podmiotów, w tym parafia. Przed przetargiem, który odbywał się w samo południe, ks. Czesław odmówił ze wszystkimi Anioł Pański. Uczestnicy nie podbijali ceny, wycofali się i pozwolili go wygrać przyszłemu proboszczowi.
 
Parafia wygrała przetarg, ale nie było pieniędzy, aby zapłacić za kaplicę. Na prośbę ks. Czesława zarząd Cementowni rozłożył należną sumę na raty, które potem co roku umarzał. Od tej pory parafia miała swój lokal, który trzeba było dopiero generalnie wyremontować, adaptować do sprawowania liturgii i godnie wyposażyć, co następowało w kolejnych latach.

Od 01.09.2004 parafianie wraz z ks. proboszczem rozpoczęli budowę nowej świątyni, o czym można przeczytać w zakładce Budowa Świątyni.

bottom of page