top of page

SCHOLA DZIECIĘCA

Spotkania Scholi dziecięcej odbywają się w soboty o godzinie 11:00.

Odpowiedzialnym za Scholę jest ks. Wikariusz, któremu pomaga pan Sławomir Wysocki.

Opiekunowie grają na gitarach i w sposób profesjonalny przygotowują z dziećmi oprawę muzyczną niedzielnej liturgii. Scholi można posłuchać w niedzielę na Mszy Świętej o godzinie 12:00.


Celem wspólnoty jest uwrażliwienie dzieci na wartość i piękno pieśni religijnych oraz rozwój ich muzycznych zainteresowań. Spotkania pogłębiają wiarę oraz wiedzę religijną, a także przygotowują do występów wokalnych.


Serdecznie zapraszamy zarówno dziewczynki,  jak i chłopców, do wspólnego śpiewu  i chwalenia Pana Boga. Pamiętajmy, że jak mawiał św. Augustyn: "kto dobrze śpiewa, ten dwa razy się modli".

bottom of page