top of page

ŚLUB

Narzeczeni pragnący zawrzeć związek małżeński w naszej wspólnocie parafialnej powinni zgłosić się do kancelarii przynajmniej 3 miesiące przed planowanym terminem.

 

Na spotkanie, na którym spisywany jest protokół przedmałżeński, należy przygotować następujące dokumenty:

  • aktualne świadectwo chrztu (tj. z datą wystawienia do 6. miesięcy wstecz),

  • świadectwo bierzmowania (jeżeli brakuje adnotacji w świadectwie chrztu),

  • dowody osobiste narzeczonych,

  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. prekany),

  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie 
    małżeństwa (ślub konkordatowy)
    lub akt małżeństwa (gdy zawarty był wcześniej ślub cywilny)

  • w przypadku osób, które od 3 miesięcy faktycznie nie zamieszkują w naszej parafii, wymagana jest zgoda do przeprowadzenia rozmów kanonicznych oraz błogosławieństwo małżeństwa przez proboszcza parafii zamieszkania nupturientów


Spotkania przedmałżeńskie można odbywać w dowolnym ośrodku na terenie całego kraju. Na terenie naszej archidiecezji prekany prowadzą ośrodki Nazaret znajdujące się w: Wieluniu, Częstochowie, Radomsku i Zawierciu.


W przeddzień ślubu narzeczeni wraz ze świadkami przybywają do kancelarii parafialnej w celu podpisania aktu małżeństwa do ksiąg parafialnych.


Za oprawę muzyczną uroczystości ślubnej naszych parafian (niezależnie od kościoła, w którym udzielany jest sakrament) odpowiada tutejszy organista, którego należy informować o wszelkich propozycjach.

bottom of page