top of page

BUDOWA ŚWIĄTYNI

Po zawiązaniu się wspólnoty, zadbaniu o godną sprawowania liturgii kaplicę parafialną i nabyciu placu pod budowę kościoła (o czym można przeczytać w zakładce Historia parafii), przyszedł czas na wzniesienie nowej świątyni.

Stawianie fundamentów

Oficjalne rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło 01.09.2004r. Pierwszym etapem było wykonanie wykopów pod ławy i fundamenty. Na prośbę ks. Czesława, pracę tą wykonywały maszyny z Cementowni “Warta”, za symboliczną opłatę za paliwo. Po tygodniu przygotowań przystąpiono do wylewania ław. Parafia powierzyła tę część robót firmie Włodar z Częstochowy. Kolejne etapy budowy, prowadzone systemem gospodarczym, finansowane były z dobrowolnych ofiar parafian. Wierni brali również aktywny udział przy zbrojeniu i wylewaniu fundamentów oraz wznoszeniu bryły kościoła. Największą pracę wykonali w tej części bracia Erntowie.

Wznoszenie budynku nowego kościoła

Piękna, działoszyńska świątynia wznoszona była pracowicie - cegła po cegle. Po wzniesieniu dolnej części murów i wylaniu stropu przyszła pora na wykonanie górnej części budowli. Mury kościoła o grubości 65 cm zostały wykonane wewnątrz z pełnej cegły zwykłej oraz klinkierowej na zewnątrz, razem związanej, na zewnątrz. Wszystko jest związane razem w murze.

 

Podczas kolejnego etapu prac budowlanych powstał chór, a także wylano prowadzące do niego schody. Następnie wzniesiono wieżę kościoła wraz z krzyżem, które (razem z krzyżem wieńczącym kopułę) ufundowali państwo Bogumiła i Zdzisław Tkaczyńscy z rodziną. Oba krzyże zaprojektował miejscowy artysta, p. Jacenty Jończyk. 

 

Następnym krokiem było wylanie stropu pod dach świątyni i wykonanie więźby dachowej z modrzewia. Przykrycie dachu kościoła miedzią okazało się wielkim wysiłkiem finansowym, dlatego inwestycja została zrealizowana w trzech etapach. Zakończenie tej części prac sukcesem pozwoliło na kontynuowanie starań przy wylewaniu schodów wejściowych frontowych i bocznych.

 

Kolejnego wymagającego finansowo przedsięwzięcia parafia podjęła się w 2019 roku, instalując naraz aż 44 okna z profili aluminiowych. Udało się to zrealizować dzięki fundatorom, którzy zasponsorowali połowę okien. W tym samym czasie zakończono prace nad fugowaniem cegły klinkierowej na zewnątrz kościoła, co w sumie zajęło 3 lata.

Wyposażenie świątyni

W 2020 roku, staraniem ks. proboszcza, parafia pozyskała zachowane w bardzo dobrym stanie, drewniane, neogotyckie ławki, które symetrycznie wypełniły wnętrze nowego kościoła. Ławki zostały darowane przez parafię św. Mateusza w Neuwied (Niemcy).


Kolejnym wielkim wyzwaniem był projekt oraz montaż głównych drzwi wejściowych do kościoła. Dokonało się to wiosną 2022 roku. Brama wejściowa została odlana w brązie. Od strony zewnętrznej przedstawia ewangeliczny motyw  Dobrego Pasterza wraz z owcami, z od wewnątrz widnieją na niej tablice z dziesięcioma przykazaniami, wraz ze słowami Benedykta XVI: "Trwajcie mocni w wierze". Uroczystego poświęcenia drzwi wejściowych dokonał ks. bp dr Andrzej Przybylski (o czym można przeczytać tutaj).

 

Pod koniec 2022 roku zostały zamontowane aluminiowe okna i drzwi w dolnej części kościoła. Z kolei na początku 2023 roku w świątyni pojawiło się profesjonalne nagłośnienie, które służyło wiernym już w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne.

Trwające prace

Obecnie trwają zaawansowane prace nad projektem prezbiterium i oświetlenia parafialnego kościoła. W najbliższym czasie planowane jest także położenie instalacji elektrycznej oraz posadzki wykonanej z granitu.

Finansowanie budowy świątyni

Budowa świątyni prowadzona jest systemem gospodarczym, ze składek parafian. Dwa razy w roku (wiosną i jesienią) przedstawiciele rady parafialnej zbierają dobrowolne ofiary na budowę kościoła. Darowizny są zapisywane na specjalnych listach, na których widnieje pieczęć parafialna oraz podpis księdza proboszcza. Dokumenty te są przechowywane w archiwum parafii.

Cementownia “Warta” przez cały czas trwania budowy kościoła ofiarowywała swoją pomoc w postaci ciągłych dostaw cementu. Swoją ofiarność okazała również częściowo finansując pokrycie dachu kościoła miedzią i instalację okien.

Wsparcie dzieła budowy kościoła

Bez dobrowolnych ofiar wiernych nie byłoby możliwe wzniesienie działoszyńskiej świątyni. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc materialną przeznaczoną na ten cel. Codziennie modlimy się w intencji wszystkich ofiarodawców, fundatorów i ich rodzin.

Serdecznie zachęcamy do wsparcia budowy kościoła parafialnego w Działoszynie. Istnieje możliwość przekazania darowizny na podany niżej rachunek bankowy parafii.

Za każdą ofiarę i modlitwę w tej intencji niech dobry Bóg wynagrodzi według daru serca!

 

Serdeczne Bóg zapłać!

85 9251 0009 0000 0749 2000 0010

(Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie)

Parafia Rzymskokatolicka bł. Michała Kozala

pl. Jana Pawła II 1, 98-355 Działoszyn

Tytuł przelewu:   

Darowizna na cele kultu religijnego - budowa kościoła

bottom of page