top of page

BUDOWA ŚWIĄTYNI

Po zawiązaniu się wspólnoty i adaptacji lokalu na godną sprawowania liturgii kaplicę, co zostało szerzej opisane w zakładce Historia parafii, proboszcz rozpoczął starania o plac pod budowę nowej świątyni dla parafian.

​Odpowiedni teren znajdował się naprzeciwko, w bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy parafialnej. Walka o plac trwała aż pięć lat, kosztowało to wiele ofiar i ogromnego wysiłku. Parafia stawała nawet przed sądem administracyjnym w Sieradzu i Łodzi, na sprawach wytoczonych przez przeciwników, w celu obalenia uchwały walnego zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej o nabyciu placu. Pomimo tego, że proboszcza wspierali na sprawie burmistrz i przewodniczący rady miejskiej oraz prezes Spółdzielni, sąd okazał się nieprzychylny dla parafii, która została zmuszona do rozpoczęcia procedury zakupu na nowo. W końcu, kiedy po ludzku rzecz biorąc wykonano wszystko co możliwe, pozostawało liczyć  na  Bożą interwencję…  Owa miała miejsce niespodziewanie 27.11.2002 roku na walnym zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej. Przy skutecznym udziale przewodniczącego zebrania p. Stanisława Ranoszka przegłosowano wniosek o przekazanie placu pod budowę kościoła parafialnego jako darowizny na rzecz parafii. Zaledwie po kilku dniach od podjęcia powyższej uchwały, ks. proboszcz wraz z prezesem Sylwestrem Jagiełło i członkiem zarządu udali się do notariusza, aby podpisać akt notarialny przekazania placu na własność parafii. Już wcześniej, po wielu spotkaniach i przy współpracy proboszcza z panią architekt Jolantą Włodarczyk, stworzono projekt nowej świątyni.  Uroczystego poświęcenia placu dokonał ks. abp Stanisław Nowak 15.12.2002 roku przy licznej obecności parafian. 

​Dokładnie  01.09.2004  roku rozpoczęła się  budowa  kościoła parafialnego. Wykopy pod ławy i fundamenty wykonywały maszyny z cementowni Warta za symboliczną opłatę za paliwo, na prośbę proboszcza. Prace te zostały wykonane w przeciągu tygodnia. Następnie wylewanie ław parafia powierzyła firmie Włodar z Częstochowy. Od wykonywania fundamentów, co było kolejnym etapem prac, budowę prowadzono systemem gospodarczym z dobrowolnych ofiar parafian. Największy udział w powstaniu fundamentów mieli murarze, bracia Erntowie, którzy wznieśli cały kościół.

Następnie cegła po cegle zaczęto wznosić naszą piękną świątynię. Najpierw część dolną,  a po wylaniu stropu - część główną budowli. W dalszej kolejności wzniesiono chór oraz wylano prowadzące do niego schody. Mury kościoła są wykonane z pełnej cegły zwykłej oraz klinkierowej za zewnątrz, razem związanej w murze o grubości 65 cm. Konstrukcję wieży kościoła razem z krzyżem oraz krzyż wieńczący kopułę ufundowali państwo Bogumiła i Zdzisław Tkaczyńscy wraz z rodziną. Oba te krzyże zostały zaprojektowane przez miejscowego artystę p. Jacentego Jończyka. Następnie wylano stropy pod dach kościoła, który wraz z więźbą został wykonany z modrzewia. Wielkim wysiłkiem finansowym było przykrycie dachu kościoła miedzią. Dlatego tę inwestycję wykonano w trzech etapach. W kolejnym kroku wylano schody wejściowe i boczne do świątyni. Wielkim przedsięwzięciem było zainstalowanie 44 okien z profili aluminiowych w ciągu jednego roku, dzięki fundatorom połowy okien. W tym samym czasie fugowano klinkierową cegłę na zewnątrz kościoła, co w sumie zajęło 3 lata.

Obecnie trwają zaawansowane prace nad projektem prezbiterium i głównych drzwi wejściowych do parafialnego kościoła.  W najbliższym czasie planowane jest także położenie instalacji elektrycznej oraz zainstalowanie wszystkich drzwi wejściowych.

Budowa świątyni jest prowadzona systemem gospodarczym, ze składek parafian. W ramach darowizny Cementownia ciągle ofiarowuje cement, wykorzystywany przy wznoszeniu budowli, a także częściowo wsparła pokrycie kościoła miedzią i wykonanie okien.  Dwa razy w roku (wiosną i jesienią) przedstawiciele naszej parafii zbierają dobrowolne ofiary na budowę kościoła, zapisywane na specjalne  listy  z  pieczęcią parafialną  i podpisem księdza proboszcza. Listy te przechowywane są w archiwum parafii.

Bez dobrowolnych ofiar wiernych nie byłoby możliwe wniesienie działoszyńskiej bazyliki. Dlatego jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc materialną przeznaczoną na ten cel. Codziennie modlimy się w intencji wszystkich ofiarodawców, fundatorów oraz ich rodzin. Msza Święta w tej intencji jest odprawiana w pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 12:00.

Serdecznie zachęcamy do wsparcia budowy kościoła parafialnego w Działoszynie. Istnieje możliwość przekazania darowizny na podany niżej rachunek bankowy parafii. Za każdą ofiarę i modlitwę w tej intencji niech dobry Bóg wynagrodzi według daru serca! Serdeczne Bóg zapłać!

 

85 9251 0009 0000 0749 2000 0010

(Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie)

Parafia Rzymskokatolicka bł. Michała Kozala

pl. Jana Pawła II 1, 98-355 Działoszyn

Tytuł przelewu:   

Darowizna na cele kultu religijnego - budowa kościoła

bottom of page