top of page

CHRZEST

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w soboty (godzina do ustalenia) lub w niedziele w czasie Mszy świętej o godzinie 12:00.

W celu ustalenia daty i godziny Chrztu Świętego prosimy o zgłoszenie się przynajmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem.

Dokumenty niezbędne do udzielenia Chrztu Świętego:

  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego

  • dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, zawód, miejsce zamieszkania)

  • zaświadczenie, że dana osoba może pełnić godność rodzica chrzestnego
    (jeżeli chrzestni są spoza parafii)

  • kartka poświadczająca spowiedź rodzica chrzestnego

  • zgoda proboszcza parafii zamieszkania rodziców (jeżeli rodzice zamieszkują 
    w innej parafii)


Rodzice są zobowiązani do zaopatrzenia się w białą szatę oraz świecę chrzcielną
(do nabycia w kancelarii parafialnej).

bottom of page